Planprocess

Här samlar vi allt material kring planprocessen på Östra Ängsholmen. Processen ska ”ge förutsättningar till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp för arrendetomterna”.

Kommunens informationssida hittar du här.

25 maj 2018: Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet

11 september 2018: Besked om att mätarbete inleds under hösten

23 juni 2019: 800 000 kronor per tomt? Senaste nytt om planprocessen

29 februari 2020: Arbetet ligger nere på grund av resursbrist

6 december 2020: Planprocessen igång – förslag kan komma till våren

18 juni 2021: Beslut om samråd fattat

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close