Protokoll

Här publiceras protokoll, ekonomiska rapporter och andra dokument från styrelsen. Klicka på länkarna för att se dokumenten.

Föreningens stadgar hittar du här

Årsmöten

Årsmöte 2022: Protokoll (ojusterat) / Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2021: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2020: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2019: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2018: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Räkenskapsår 2021-2022: Resultaträkning / Balansräkning

Räkenskapsår 2020-2021: Resultaträkning / Balansräkning

Räkenskapsår 2019-2020: Resultaträkning / Balansräkning

Räkenskapsår 2018-2019: Resultaträkning / Balansräkning

Räkenskapsår 2017-2018: Resultaträkning / Balansräkning

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close