Protokoll

Här publiceras protokoll, ekonomiska rapporter och andra dokument från styrelsen. Klicka på länkarna för att se dokumenten.

Föreningens stadgar hittar du här

Årsmöten

Årsmöte 2019: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2018: Protokoll / Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Räkenskapsår 2018-2019: Resultaträkning / Balansräkning

Räkenskapsår 2017-2018: Resultaträkning / balansräkning

• Föreningen hade tillgångar på 217.843 kronor vid utgången av räkenskapsåret 2017/2018, varav 150.000 kronor är placerade i fonder.

• Intäkterna uppgick till 41.957 kronor, och kostnaderna landade på 70.646 kronor (varav 32.470 kronor var kostnaden för att bygga gärdesgården runt festplatsen).

• Utan denna extraordinära post hade föreningen visat ett litet överskott. Resultatet medräknat investeringen i gärdesgården landade på minus 27.787 kronor.

• Räkenskaperna är granskade av föreningens revisorer som lämnade revisionsberättelse utan anmärkning på föreningens årsmöte 17 juni 2018.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close