Senaste nytt om Östra Ängsholmen

Välkommen till en ny säsong på härliga Ängsholmen.

Gemensamma aktiviteter 2023

Städdag: Söndag 7 maj, 10.00 – bästa tillfället att mingla med grannarna

Vi lägger i badbryggan: Söndag 4 juni, 10.00 – snälla hjälp till denna dag ni som gillar att bada. Det är kul om man är många!

Sjösättningsdag (preliminärt datum): 3-4 juni. 10.00-15.00 (enbart för betalande medlemmar)

Ängsholmsloppet: 9 juli. Anmälan från 9:00, start 2 kilometer 10.00. Start 5 och 8 kilometer 11.00.

Dags att betala medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2023 ligger som tidigare på 300 kronor. Du kan betala via Swish (använd QR-koden ovan) eller din internetbank (bankgiro).

• Bankgiro: 5674-4352

• Swish-nummer: 1231168384

OBS: Ange avsändare (ditt namn) samt din adress på Ängsholmen när du gör din inbetalning. Föreningen uppskattar om ni som förfogar över flera tomter i området betalar en medlemsavgift per tomt.

Ny gräsklipparlista

Tack alla medlemmar som hjälps åt att hålla vår festplats fin! Här är gräsklipparlistan för 2023.

V.21 Göran Larsson
V.22 Tomas Carlsson
V.23 Carola Karlsson
V.24 Susanne Lindblom
V.25 Staffan Rune
V.26 Liene Leimanis Bartlett
V.27 Wisterberg
V.28 Eva Höglund
V.29 Sofia Örnefalk
V.30 Brandt
V.31 Stefan Karlsson
V.32 Borg/Johansson
V.33 Anders ”Kumla” Gustavsson
V.34 Andreas Wilhelmsson
V.35 Malin Sönnerlid

Vad ska göras?

Gräset på stora festplatsen samt runt dansbanan klipps, med föreningens gräsklippare. Det tar ca 1,5 timme. Tidigare stod gräsklipparen i förrådet bakom dansbanan. Numera är den placerad i den nya gula boden, mittemot dansbanan.

Hur får jag nyckeln?

Knacka på hos Staffan Rune (Ängsholmsvägen 69), Pekka Partanen (Ängsholmsvägen 67) Malin Mejenqvist (Järpvägen 14), Tommy Andersson (Sparvvägen 1), Eva Höglund eller Annelie Luther Malmström.

Om jag får förhinder?

Kan du inte på ”din” vecka? Hitta i första hand en ersättare själv, eller byt med någon annan på listan.

Planprocessen – senaste nytt

• Kommunen har skickat ut brev om att detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 mars.

• Den 21 april var sista dag att överklaga, vilket en eller flera sommarstugeägare gjorde.

• Mark- och miljödomstolen meddelade den 25 maj de inte tar upp överklagandet av detaljplanen för Ängsholmen 1:2 för prövning. Detta beslut kan i sin tur överklagas senast 15 juni.

Via denna länk finns information digitalt.

Avstyckningsarbetet planeras att påbörjas mer eller mindre direkt efter att detaljplanen vinner laga kraft. Från kommunens sida är det då fastighets- och exploateringskontoret som ansvarar och det hanteras av Lantmäteriet. Processen för VA-utbyggnaden, som förutsätter en gällande detaljplan, hanteras av Eskilstuna Energi och Miljö.

Östra Ängsholmens nyhetsbrev

📯 Håll dig uppdaterad – fyll i dina uppgifter nedan.
Träffa dina grannar på Facebook

Facebook-reactions

Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Solsidan, Ängsholmen”. Ps, det är en sluten Facebook-grupp, så du behöver ansöka om medlemsskap.


Om sajten

Denna sajt sköts av styrelsen för Ängsholmens Friluftsförening. Medlemmar är den stora majoriteten av sommarstugeägare på Östra Ängsholmen, Torshälla.

Vi publicerar även information från Ängsholmens Samfällighet, som ansvarar för drift och underhåll av vägnätet för hela Ängsholmen.

Ängsholmens Fastighetsförening har en egen sajt som du hittar här.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close