Från styrelsen

I Friluftsföreningen har vi ett gemensamt ansvar för att underhålla vårt fina område. Det innebär underhåll av dansbanan, gräsklippning vid dansbanan, Skabbenbadet samt att ansvara för och genomföra de olika aktiviteterna.

Vi behöver vara flera som hjälps åt. Anmäl gärna intresse till malin.mejenqvist@eskilstuna.se så får ni mer information.

Ni får gärna höra av er om ni har förslag på förändringar, förbättringar eller nyheter när det gäller underhåll, aktiviteter med mera.

Som en påminnelse till er alla vad gäller trädfällning: Kommunen måste alltid kontaktas vid önskemål om fällning av träd på eller utanför tomt.

Vi är tacksamma om ni som har mailadress meddelar oss denna, då vi avser att även ha mailutskick till medlemmar (gör detta via formuläret på hemsidans startsida).

För att sköta föreningen behöver vi ha uppdaterad kontaktinformation. Har du flyttat, bytt mejladress, eller rent av sålt ditt hus på Ängsholmen? Eller har du frågor eller förslag om innehållet på hemsidan? Maila då till styrelsen@angsholmen.info

Kom också ihåg att Eskilstuna Kommun ska ha namn- och/eller adressändring vid förändringar.

Styrelse 2022/2023
Malin Mejenqvist (ordförande)
Maria Bernström (kassör)
Magnus Johansson (sekreterare)
Staffan Rune
Eva Höglund
Annelie Luther Malmström
Pekka Partanen

Revisorer 2022/2023
Kristina Hellberg
Sonny Nordmarck
Revisorssuppleant: Göran Larsson

Valberedning 2022/2023
Anneli Fall
Sari Römpötti

Nöjeskommitté 2022/2023
Malin Mejenqvist
Liene Leimanis Bartlett
Jennifer Lindstedt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close