Från styrelsen

I Friluftsföreningen har vi ett gemensamt ansvar för att underhålla vårt fina område. Det innebär underhåll av dansbanan, gräsklippning vid dansbanan, Skabbenbadet samt att ansvara för och genomföra de olika aktiviteterna.

Vi behöver vara flera som hjälps åt. Anmäl gärna intresse till malin.mejenqvist@eskilstuna.se så får ni mer information.

Ni får gärna höra av er om ni har förslag på förändringar, förbättringar eller nyheter när det gäller underhåll, aktiviteter med mera.

Som en påminnelse till er alla vad gäller trädfällning: Kommunen måste alltid kontaktas vid önskemål om fällning av träd på eller utanför tomt.

Vi är tacksamma om ni som har mailadress meddelar oss denna, då vi avser att även ha mailutskick till medlemmar (gör detta via formuläret på hemsidans startsida).

För att sköta föreningen behöver vi ha uppdaterad kontaktinformation. Har du flyttat, bytt mejladress, eller rent av sålt ditt hus på Ängsholmen?

Mejla: styrelsen@angsholmen.info

Kom också ihåg att Eskilstuna Kommun ska ha namn- och/eller adressändring vid förändringar.

Frågor eller förslag kring hemsidan tar vi gärna emot till erik.wisterberg@gmail.com

Styrelse
Malin Mejenqvist (ordförande)
Maria Bernström (kassör)
Magnus Johansson (sekreterare)
Erik Wisterberg
Tomas Carlsson
Staffan Rune
Eva Höglund

Revisorer
Kristina Hellberg
Sonny Nordmarck
Revisorssuppleant: Göran Larsson

Valberedning
Anneli Fall
Sari Römpötti

Nöjeskommitté
Malin Mejenqvist
Anneli Fall
Charlotte Borg
Liene Leimanis Bartlett

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close