Från styrelsen

Styrelsen hälsar alla välkomna till en ny säsong med flera gemensamma aktiviteter och hoppas ni har möjlighet att närvara på dessa. Ett extra varmt välkommen riktar vi i styrelsen till dig som är nyinflyttad till Ängsholmen!

Önskan finns att fler medlemmar hjälper till vid aktiviteter såsom städning och festarrangemang. Har du några frågor som rör verksamheten på Ängsholmen, tveka inte att fråga någon i styrelsen. Väl mött på våra aktiviteter!

I Friluftsföreningen har vi ett gemensamt ansvar för att underhålla vårt fina område. Det innebär underhåll av dansbanan, gräsklippning vid dansbanan, Skabbenbadet samt att ansvara för och genomföra de olika aktiviteterna.

Vi behöver vara flera som hjälps åt. Anmäl gärna intresse till malin.mejenqvist@eskilstuna.se så får ni mer information.

Ni får gärna höra av er om ni har förslag på förändringar, förbättringar eller nyheter när det gäller underhåll, aktiviteter med mera.

Som en påminnelse till er alla vad gäller trädfällning: Kommunen måste alltid kontaktas vid önskemål om fällning av träd på eller utanför tomt.

Vi är tacksamma om ni som har mailadress meddelar oss denna, då vi avser att även ha mailutskick till medlemmar.

Meddela sekreteraren Marianne i styrelsen om eventuella ändringar gällande namn, adress, mailadress och telefonnummer: marianne.karin.bjorklund@gmail.com

Kom också ihåg att Eskilstuna Kommun ska ha namn- och/eller adressändring vid förändringar.

Frågor eller förslag kring hemsidan tar vi gärna emot till erik.wisterberg@gmail.com

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close