Från styrelsen

Styrelsen hälsar alla välkomna till en ny säsong med flera gemensamma aktiviteter och hoppas ni har möjlighet att närvara på dessa. Ett extra varmt välkommen riktar vi i styrelsen till dig som är nyinflyttad till Ängsholmen!

Alla medlemmar med familj och vänner hälsas välkomna till våra aktiviteter, säsongen 2018.

Önskan finns att fler medlemmar hjälper till vid aktiviteter såsom städning och festarrangemang. Har du några frågor som rör verksamheten på Ängsholmen, tveka inte att fråga någon i styrelsen. Väl mött på våra aktiviteter!

I Friluftsföreningen har vi ett gemensamt ansvar för att underhålla området. Det innebär underhåll av dansbanan, gräsklippning vid dansbanan, Skabbenbadet och att ansvara för och genomföra de olika aktiviteterna.

Vi behöver vara flera som hjälps åt. Anmäl gärna intresse till malin.mejenqvist@eskilstuna.se så får ni mer information. Ni får gärna höra av er om ni har förslag på förändringar, förbättringar eller nyheter när det gäller underhåll, aktiviteter med mera.

Som en påminnelse till er alla vad gäller trädfällning: Kommunen måste alltid kontaktas vid önskemål om fällning av träd på eller utanför tomt.

Vi är tacksamma om ni som har mailadress meddelar oss denna, då vi avser att även ha mailutskick till medlemmar.

Meddela sekreteraren Marianne i styrelsen om eventuella ändringar gällande namn, adress, mailadress och telefonnummer: marianne.bjorklund@assaabloy.com

Kom också ihåg att Eskilstuna Kommun ska ha namn- och/eller adressändring vid förändringar.

Medlemsavgiften för år 2018 är 300 kr. I medlemsavgiften ingår underhåll av Skabbenbadet (utgifter för tillbehör till brygga, sand etc.), kiosken, dansbanan, möjlighet att lägga i båt vid Mestapiraterna, fikabuffé på sommar- och årsmötet samt grillat med dryck efter avslutat städning av badet och dansbanan.

Inbetalning av medlemsavgift

Ängsholmens Friluftförening, Bankgironr. 5674-4352, belopp: 300kr. Ange tomtnummer och avsändare!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close