Från styrelsen

Välkommen till en ny säsong med somriga aktiviteter – hoppas att ni har möjlighet att närvara på dessa. Ett extra varmt välkommen riktar vi i styrelsen till dig som är nyinflyttad till Ängsholmen!

I Friluftsföreningen har vi ett gemensamt ansvar för att underhålla vårt fina område. Det innebär underhåll av dansbanan, gräsklippning vid dansbanan, Skabbenbadet samt att ansvara för och genomföra de olika aktiviteterna.

Vi behöver vara flera som hjälps åt. Anmäl gärna intresse till malin.mejenqvist@eskilstuna.se så får ni mer information.

Ni får gärna höra av er om ni har förslag på förändringar, förbättringar eller nyheter när det gäller underhåll, aktiviteter med mera.

Som en påminnelse till er alla vad gäller trädfällning: Kommunen måste alltid kontaktas vid önskemål om fällning av träd på eller utanför tomt.

Vi är tacksamma om ni som har mailadress meddelar oss denna, då vi avser att även ha mailutskick till medlemmar (gör detta via formuläret på hemsidans startsida).

För att sköta föreningen behöver vi ha uppdaterad kontaktinformation. Har du flyttat, bytt mejladress, eller rent av sålt ditt hus på Ängsholmen?

Mejla: styrelsen@angsholmen.info

Kom också ihåg att Eskilstuna Kommun ska ha namn- och/eller adressändring vid förändringar.

Frågor eller förslag kring hemsidan tar vi gärna emot till erik.wisterberg@gmail.com

Styrelse – vald vid årsstämman 17 juni 2018

Ordförande: Malin Mejenqvist

Kassör: Tomas Carlsson

Sekreterare: Magnus Johansson

Ledamot: Erik Wisterberg

Ledamot: Eva Höglund

Suppleant: Maria Agnevik

Suppleant: Staffan Rune

Revisorer

Göran Larsson och Kristina Hellberg

Suppleant: Sonny Nordmarck
Valberedning

Jan Karlsson (ordf.) och Susanne Lindblom.

Nöjeskommitté

Carola Carlsson, Ulrika Andersson, Malin Mejenqvist och Jenny Svanelid.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close