800 000 kronor per tomt? Senaste nytt om friköp och vatten

För ett år sedan kom beslutet. Östra Ängsholmen ska – äntligen – få vatten och avlopp. Och i samband med det ska alla som vill få möjlighet att köpa ”sin” tomt.

Så hur går det?

Här kommer en pinfärsk genomgång av läget just nu.

800 000 per tomt?

En uppmärksam medlem upptäckte en mycket intressant detalj i årsplanen som den politiska majoriteten i Eskilstuna nyligen lade fram.

Där finns en budgeterad intäkt på 100 miljoner kronor för Östra Ängsholmen, över de kommande tre åren.

Vi vet inte säkert exakt hur denna siffra har tagits fram, eller hur den ska tolkas.

Men det finns ungefär 120 tomter i området, vilket borgar för att kommunen räknar med intäkter på 800 000 kronor i snitt per tomt.

”Det kan ses som en stor summa men med en planläggning och uppdatering av ett område som detta kommer också stora kostnader för infrastruktur som ska täckas av intäkterna”, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmie Jansson.

”En grov uppskattning”

Det är dock värt att understryka att planprocessen är i ett tidigt skede. Siffran 100 miljoner är, vad vi vet, inte baserad på en detaljerad värdering av varje tomt. Vi vet inte heller om den inkluderar vatten och avlopp, eller om det enbart gäller själva tomterna.

”Siffran är nog att se som en grov uppskattning baserad på fastighetsvärden i kommunen och antalet tomter”, säger Jimmie Jansson.

Hur ska jag tolka detta?

Från föreningens sida rekommenderar vi att avvakta med att dra några slutsatser tills vi har ett skarpt förslag på bordet.

Under tiden gör vi vårt bästa för att hålla er uppdaterade.

Har du information som vi bör känna till? Mejla: styrelsen@angsholmen.info

Vad händer nu?

Under våren har kommunen arbetat med att göra mätarbeten i området. Det är nu klart.

Men kommunen har i vissa fall svårt att avgöra vilka byggnader som hör till vilken tomt. Därför har de bett föreningen om hjälp med detta. Vi återkommer kring hur detta ska gå till, om det blir aktuellt.

Vad är nästa steg?

Kommunen arbetar sedan för att ta fram ett så kallat samrådsförslag. Då brukar en mer detaljerad plan på hur allt kommer att landa presenteras. Poängen är att alla berörda sedan får chansen att tycka till.

Detta är det skede i processen där du har störst chans att påverka.

”Ambitionen är ett samrådsförslag runt årsskiftet”, säger Vanessa Scheffler, som är ansvarig planarkitekt.

Vad händer om jag inte vill köpa?

Kommunen har tidigare uppgett att det finns möjlighet att ha kvar sin arrendetomt för de som inte vill eller kan köpa loss tomten. Läs mer om det här.

När blir allt detta verklighet?

Det korta svaret är att vi inte vågar gissa kring detta. Planprocesser har en tendens att dra ut på tiden, och kan försenas av överklaganden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close