Friköp och vatten – beslut 25 maj

Håll i er.

Det verkar som att kommunen nu (igen) drar igång processen för att fixa riktigt vatten och avlopp till Östra Ängsholmen – och därmed även öppnar för friköp av tomterna.

Beslutet ska fattas i stadsbyggnadsnämnden den 25 maj, och förslaget är helt enkelt att arbetet med att ta fram en detaljplan för Östra Ängsholmen inleds.

Syftet med detaljplanen är att:

• Ge möjlighet till anslutning till kommunalt vatten och avlopp,

• Ge möjlighet till friköp av tomter.

Båda delarna verkar bygga på frivillighet för nuvarande arrendatorer.

”Arrendatorerna väljer om de vill behålla hink-in-hink-ut-metoden enligt arrendeavtal eller om de vill ansluta sig till kommunalt VA där det är möjligt. Vid friköp eller överlåtelse av tomt krävs dock anslutning till kommunalt VA”, står det i beslutsunderlaget.

Tidsplanen ser enligt dokumenten ut såhär:

• Plansamråd: våren 2019

• Granskning hösten 2019

• Antagande: våren 2020

Allt tidigare tal om att vissa arrendatorer inte ska få vara med på tåget tycks nu vara borta. Såhär skriver stadsbyggnadsnämnden:

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) för arrendetomterna i planområdet. Arrendetomterna i planområdet samt arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp (kommunalt VA). Arrendetomterna 56-59 (Skabbholmen) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt VA via en gemensamhetsanläggning.

Ambitionen från kommunen är att behålla områdets nuvarande karaktär.

Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter ska bevaras. För att kunna tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till en mindre utbyggnad. Generellt behålls dock byggrätterna fortfarande liten för att bevara dagens karaktär.

Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Det innebär småskalighet, traditionella byggnadsmaterial och kulörer samt att detaljer sparas vid renovering. Grova träd och annan äldre vegetation bör sparas. Inga nya fastigheter skapas på Ängsvaktarens åkertäppor.

Vi gör vårt bästa för att hålla er uppdaterade. I nuläget står det ingenting om vilka kostnader som vatten/avlopp och friköp medför.

3 reaktioner till “Friköp och vatten – beslut 25 maj

  1. Ingemar Brännmo mars 18, 2020 — 8:34 e m

    Om det ska vara möjligt med småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter måste priset för friköp och vatten ligga på ”rätt”nivå.

    Gilla

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close