Processen för friköp igång – mätningar inleds

Östra Ängsholmen ska få vatten, avlopp och möjlighet till friköp av tomterna. Det stod klart efter ett beslut från Eskilstuna kommun i våras.

Så vad händer?

Enligt våra uppgifter skulle arbetet med uppmätning av området ha inletts under sommaren. Så blev det inte, på grund av resursbrist hos kommunen.

Nu har man dock anlitat ett konsultbolag för att hjälpa till med den biten.

”Under hösten 2018 kommer ett mätkonsultföretag att utföra mätningar för en grundkarta på uppdrag av Eskilstuna kommun till detaljplanen för Ängsholmen 1:2”, skriver Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vill du själv hålla koll på hur planprocessen löper på så är det denna sida som gäller.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close