Friköp och vatten – förslag på samråd inom kort

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att ställa ut detaljplanen för Ängsholmen Östra på samråd. Det meddelar planarkitekten Martin Malmgren, som är en av de ansvariga på kommunen.

”Planen är nu att detaljplanen ska ställas ut på samråd den 28/6. Information om vad detta innebär kommer att skickas ut till samtliga berörda”, skriver Martin Malmgren i ett mejl.

Vad betyder detta?

Som många vet har Eskilstuna kommun fattat beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska dras till Östra Ängsholmen. I samband med det ska också möjligheten att friköpa tomterna erbjudas. En förutsättning för allt detta är att en detaljplan kan antas och vinna laga kraft.

Att detaljplanen ska ställas ut på samråd betyder att processen tar ett steg framåt. Styrelsen för Ängsholmens friluftsförening har fattat beslut om att hålla sig neutral i denna process.

Vad är samråd?

Samrådet är det första formella tillfället då berörda sakägare (till exempel vi som arrenderar tomter på Östra Ängsholmen) får ta del av planförslaget och kan inkomma med synpunkter.

Kommunen planerar att informera på följande sätt:

• Utskick till samtliga berörda inom kort.

• Utställning av planhandlingarna i kommunens lokaler på Värjan i Eskilstuna och Torshälla Direkt i Torshälla. Möjligen kan vi också få till något på dansbanan.

• Dessutom kommer information om samrådet att fästas på anslagstavlorna på Östra Ängsholmen.

Vad vet vi om hur det blir?

Vi väntar på informationen som kommunen ska skicka ut. Det finns dock ett 33 sidor långt underlag till stadsbyggnadsnämnden. Du som är nyfiken kan läsa det här.

Vad kommer tomterna att kosta?

De som vill friköpa undrar såklart kring värderingen. Enligt Martin Malmgren finns inga priser satta än.

”Priser regleras inte av detaljplanen”, skriver han i ett mejl.

Sedan tidigare har kommunen signalerat att man kan välja att fortsätta att arrendera tomten.

En reaktion till “Friköp och vatten – förslag på samråd inom kort

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close