Friköp och vatten – förslag kan komma i vår

Arbetet med planprocessen – som ska ge vatten och avlopp samt möjlighet till friköp av tomterna – har återupptagits. Det meddelar Martin Malmgren, som är ny projektledare för detaljplanen på Östra Ängsholmen.

”Under sommaren har diverse utredningar genomförts och under hösten har det operativa planarbetet påbörjats med mål om att kunna komma ut på samråd till våren 2021”, skriver Martin Malmgren i ett mejl.

Vad händer på samrådet?

Det korta svaret: Då ska vi arrendatorer få se vad kommunen planerar för vårt område. Samråd innebär att ett skarpt förslag presenteras.

”Samrådet är det första formella tillfället då berörda sakägare har chans att ta del av planförslaget, samt har tillfälle att yttra sig på aktuellt planförslag”, skriver Eskilstuna kommun.

Håller tidsplanen?

Ni som följt frågan länge är luttrade.

”Som ni säkert är medvetna om är detta en komplicerad plan som gör att det är svårt att bedöma exakt hur lång tid allt kommer ta. Vi är ändå rätt hoppfulla kring denna tidplan”. skriver Martin Malmgren.

Det är värt att poängtera att en planprocess innehåller många steg efter samråd innan detaljplanen kan vinna laga kraft.

Frågor och svar

Eskilstuna kommun har en ny informationssida för Östra Ängsholmen. Där ska uppdaterad information om processen löpande publiceras. Det finns även svar på vanliga frågor samt kontaktuppgifter för den som har fler frågor.

Spolier: Det finns ännu inga uppgifter om vad tomterna kommer att kosta vid ett eventuellt friköp.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen för Ängsholmens friluftsförening har beslutat att hålla sig neutral i frågan om friköp, vatten och avlopp. Vi jobbar varken för eller emot att detta ska ske.

Vi vet att det finns arrendatorer som helst skulle vilja att allt förblir som det är idag samt de som i många år väntat på att få chansen att köpa sin tomt. Styrelsens arbete i frågan går därför ut på att:

• Ge information till medlemmarna kring processen.

• Vara kontaktpunkt för kommunen och hjälpa till med exempelvis informationsinhämtning.

Har du missat något?

Här samlar vi allt vi vet om planprocessen. Kolla in den sidan om du har missat tidigare inlägg.

Vad är grejen?

I en mening handlar planprocessen om detta:

Syftet med detaljplanen Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) är att ge förutsättningar till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) för arrendetomterna i planområdet.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close