Friköp, vatten och avlopp – vad händer 2020?

Arbetet har stoppats på grund av resursbrist. Samtidigt vill kommunstyrelsen snabba på VA-utbyggnaden på Östra Ängsholmen. 

Vid årsskiftet skulle kommunens plan för friköp, vatten och avlopp på Östra Ängsholmen ha presenteras. Detta i form av ett så kallat samrådsförslag. 

Så har det inte blivit. Eskilstuna kommun bekräftar att arbetet står still.

– Arbetet med själva detaljplanen vilar just nu på grund av resursbrist. Vi har dock, och håller på med, att upphandla utredningar av konsulter så att utredningar finns på plats tills planarbetet påbörjas igen, säger Vanessa Scheffler, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen vill snabba på 

Samtidigt vill kommunstyrelsen att Ängsholmens VA-utbyggnad prioriteras upp. Istället för 2024-26 vill politikerna att det arbetet ska ske 2022-25.

”Planering för VA-utbyggnad planeras starta när detaljplanen vunnit laga kraft vilket i nuläget beräknas ske i slutet av 2021”, heter det i kommunstyrelsens senaste förslag.

Ny plan: Samråd vid nästa årsskifte

Allt hänger på att arbetet med detaljplanen blir klart. Enligt Vanessa Scheffler är den preliminära bedömningen att arbetet kan återupptas i augusti.

– Just nu bedöms planarbetet kunna påbörjas igen efter sommaren och samråd skulle kunna ske runt årsskiftet 2020/2021.

 Är det möjligt att nå fram till en laga kraftvunnen detaljplan i slutet av 2021?

– Generellt brukar vi räkna med 1,5-2 år i snitt för planläggningen. Efter sommaren kommer det att göras en reviderad tidplan för projektet.

Ordföranden: ”Komplext”

Som ett svar på en insändare i Esklistuna-Kuriren från Göran Widergren skriver stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti att ärendet är komplext.

”Vi jobbar med målsättningen att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i december 2021, vilket är i linje med den tidsplan som vi från början anslog”.

Håll dig uppdaterad – och tipsa

Det var snart två år sedan beslutet fattades. En detaljplan – som skulle ge möjligheter för friköp samt anslutning till kommunalt vatten och avlopp – skulle tas fram.

👉  Här samlar vi allt vi vet i ämnet.

 🙋‍♀️ Har du tips eller mer information? Mejla oss på styrelsen@angsholmen.info

En reaktion till “Friköp, vatten och avlopp – vad händer 2020?

  1. Göran Widergren mars 8, 2020 — 10:07 f m

    Jag har skrivit en replik på Sara Hottis svar på min insändare. Repliken kommer att publiceras i EK på onsdag (11/3). // Göran

    Gilla

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close