Säsongen 2020 – så påverkar corona Ängsholmen

Coronapandemin påverkar hela samhället, och så även vår förening. Vi i styrelsen har samlats via videomöte för att fatta beslut om hur vi hanterar denna unika situation.

Vår förening består av ängsholmsbor i alla åldrar, och vi måste vara rädda om varandra. Vi har fattat beslut om att avvakta med att planera in en del gemensamma aktiviteter. Detta eftersom ingen vet hur läget kommer att se ut i sommar.

Den stora frågan för många kanske är midsommar. Hur blir det med firandet?

Vi kommer att följa de rekommendationer som gäller, just nu är sammankonster med över 50 deltagare förbjudna i Sverige. Styrelsen har dock preliminärbokat musiker för firandet, så att vi har möjlighet att anordna midsommarfirande om läget tillåter det.

Resten av årets aktiviteter som arrangeras av föreningen tar vi ställning till löpande. Mycket är dock som vanligt. Här kommer en genomgång av det viktigaste.

Vattnet

Sommarvattnet slogs på inför påskhelgen, precis som väntat. Vad gör man om det finns en läcka?

Kommunen sköter enbart själva stamnätet, alltså de grova vattenledningar som servar områdets tappkranar. Läckor i dessa ledningar lagas av entreprenören Caverion.

Rapportera sådana läckor direkt till: 016-150200

Om du har en läcka på dina egna ledningar är du själv ansvarig.

I styrelsen är det Staffan Rune som är vår kontaktperson. Vid akuta frågor kan du kontakta honom: 070 461 40 75

Gräsklippning

Vi behöver nya krafter till gänget som klipper gräset på festplatsen. Skulle du kunna tänka dig att ansvara för en vecka? Mejla vår ordförande: malin.mejenqvist@eskilstuna.se

Vägföreningen

Vi letar också efter en person som kan representera Östra Ängsholmen i samfälligheten som sköter vägarna. Möten sker cirka fem gånger om året, och en vägsyn genomförs varje vår. Det utgår ersättning för styrelsearbetet. Vill du ta detta uppdrag? Mejla vår ordförande: malin.mejenqvist@eskilstuna.se

Medlemsavgift

80 av de drygt 115 hushållen har redan betalat – tack! Har du inte hunnit med detta än? Gör det gärna under helgen, men senast innan april är slut.

Medlemsavgiften för 2020 ligger som tidigare på 300 kronor. Du kan betala via Swish eller internetbank.

• Bankgiro: 5674-4352

• Swish-nummer: 1231168384

OBS: Ange avsändare (ditt namn) samt din adress på Ängsholmen när du gör din inbetalning.

Föreningen uppskattar om ni som förfogar över flera tomter i området betalar en medlemsavgift per tomt.

Sjösättning av båtar

Vi kommer att erbjuda en helg där alla som har betalat medlemsavgift får sjösätta sin båt gratis vid jollebasen/mestapiraterna. Det är dock inte spikat i skrivande stund när det blir, men räkna med mitten av juni.

Eget sjösättningskort

Vill du lägga i och ta upp båt ofta ute på Ängsholmen? Då kan du köpa ett eget sjösättningskort för jollebasen/mestapiraterna. Det kostar 350 kronor för en säsong. Ny kontaktperson är: Andreas Birgersson som nås per mejl på andreas73birgersson@gmail.com

Städdag

Vår årliga städdag för festplatsen och badet planeras preliminärt till söndag 10 maj. Hur den kan genomföras påverkas av hur rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är vid den tidpunkten. Om vi inte kan samlas planerar styrelsen att testa ett upplägg där vi distribuerar uppgifter som kan utföras enskilt, vid självvalt tillfälle.

Bryggan

Läggs preliminärt i söndag 7 juni. För att lyckas med denna för sommaren helt centrala uppgift behövs ett gäng starka armar.

Ekonomin

Föreningens fonder har naturligtvis påverkats av börsrasen världen över. Dock har våra fonder en måttlig riskprofil, vilket har dämpat fallet för vår del. Mer information om detta lämnas i samband med föreningens årsberättelse.

Dansbanan

Projektet fortsätter. Vi utvärderar just nu vad som är kvar att göras och hur detta ska lösas. Tyvärr hade en del av gärdesgården vid festplatsen rasat, eller rättare sagt raserats, under vintern. Styrelsen har åtgärdat detta med hjälp av en entreprenör.

Ris på tomten?

Många av er har kanske mötts av högar med ris på tomten. Det kommer inte från någon röjning som vi i föreningen ansvarar för, utan röjning för att hålla elledningarna fria. Information om detta har tidigare skickats ut per post.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close