Granskningsmöte om detaljplan för Östra Ängsholmen

I dagarna har kommunen skickat ut information om detaljplaneförslaget för Ängsholmen 1:2 per post till alla arrendeinnehavare på Östra Ängsholmen.

Planhandlingar med utredningar finns tillgängliga på www.eskilstuna.se/detaljplaner

Förslaget finns utställt på dansbanan i Ängsholmen sedan den 27 juni, samt även i foajén i Torshälla bibliotek. Granskningstiden pågår till och med 12 augusti 2022.

Ett granskningsmöte är planerat till torsdagen den 7 juli kl. 18.00 på dansbanan i Ängsholmen. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor. Observera att detaljplanen inte berör frågor om VA-utbyggnaden, friköp av tomter eller kostnader för detta. För dessa frågor hänvisas till respektive enhet hos kommunen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close