10 dagar kvar – tyck till om ödesfrågan

Dansbanan var i stort sett full på årsmötet 1 augusti. Många hade frågor om planprocessen, som styrelsen informerade om. Vårt viktigaste budskap går snabbt att sammanfatta:

Senast 23 augusti måste du tycka till om kommunens förslag. Sedan är det för sent. Styrelsen uppmanar alla arrendatorer att:

 1. Läsa det 33 sidor långa förslaget
 2. Skicka in synpunkter eller förbättringsförslag till kommunen

Två tips: Argumentera sakligt för din ståndpunkt, och lägg gärna till ett förslag på hur du skulle vilja ha det istället.

Styrelsen har ställt frågan till kommunen om de kan ordna en informationsträff om planförslaget. Vi återkommer när vi får svar.

Ödesfråga om vägarna

Styrelsen vill också särskilt uppmärksamma medlemmarna på frågan om vägarna i området. Kommunen föreslår att vägarna ska ha enskilt huvudmannaskap. Så är det i dag, vilket innebär att vägföreningen sköter underhållet. Vi betalar som bekant årligen en avgift till vägföreningen för detta.

Ett förändrat område, där allt fler bor permanent, kan ställa nya krav på vägarna. En mötesdeltagare varnade för att kostnaderna kan bli stora, och att det vore bättre att kommunen tog över huvudmannaskapet. Speciellt med tanke på att vägarna även servar allmänheten via ett kommunalt bad, ett framtida naturreservat samt en fornlämning som bedöms vara av så stort värde att den påverkar detaljplanen.

Låna svar om vägarna

Under årsmötet beslutades att mötesdeltagaren skulle skriva ett samrådssvar, med argument för denna hållning. Alla som vill är välkomna att kopiera detta svar och skicka in, eller ta valda delar och föra in i ett eget samrådssvar. Här kan du ladda ned dokumentet:

Hit skickar du svaret

Synpunkter om planförslaget lämnas skriftligt, undertecknade med namn och fastighetsbeteckning, senast 23 augusti 2021:

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

Eller via post:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Ange diarienummer SBN/2018:194.

En reaktion till “10 dagar kvar – tyck till om ödesfrågan

 1. Hej!
  Jag har varit sjuk i några dagar, därför detta sena meddelande med funderingar om Östra Ängsholmen – ett underbart fint område där vi har en liten stuga påJärpvägen 22
  Tankar och frågor.Det är ytterst ovisst vad en genomgripande förändring av området och dess karaktär kommer att kosta den enskilde. Sannolikt ligger prisribban väldigt högt och arbeten för att dra in VA kommer med största sannolikhet blir avsevärt mer omfattande och kostnadskrävande än väntat.
  För merparten av stugägarna skulle det krävas påtagliga utbyggnader, i många fall nybyggnader, och bara det skulle förändra Östra Ängsholmens karaktär av FRITIDSHUSBEBYGGELSE. Något annat vore förvånande även om kommunen för flera år sedan förklarade att detta inte ska eller får ske.
  Arbetsmaskiner, djupa ingrepp i tomtmarken och slitage på de vägar som finns innebär troligen nyanläggning av väg. Konsekvenser? Högre farter? Mer buller?
  De sanitära förhållanden bör kunna betraktas som goda. Kommunens latrintömning och sophantering är utmärkt bra. De flesta använder sig idag av biologiskt nedbrytningsbara produkter för tvättning och disk, de negativa utsläppen är därför ringa.
  Så se för allt i världen till att Östra Ängsholmen i alla avseenden får leva kvar som det fina fritidshusområde det är. Det räcker med storskalighet nu,
  Vänligen
  Gugge och Monica Häglund
  Medbacken 9
  784 76 Borlänge
  + 46 70549 21 75

  Gilla

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close