Årsmöte 1 augusti (med fika innan)

Välkommen till Östra Ängsholmens friluftsförenings ordinarie årsmöte, som kommer att kunna genomföras fysiskt inom ramen för Folkhälsomyndighetens rådande föreskrifter.

Inför mötet serveras det kaffe/te och hembakt fika, så kom gärna i god tid en liten stund innan.

Tid: Söndag den 1 augusti klockan 14.00 – 15.00
Plats: Dansbanan på Ängsholmen

OBS: Efter årsmötet har även vägföreningen extra stämma. Vägföreningen behöver nya krafter till styrelsen – läs mer här.

Om du har något förslag att ta upp, mejla gärna i förväg till: styrelsen@angsholmen.info

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Fråga om kallelsen till mötet behörigen skett
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om arvode åt styrelse och nöjeskommitté
 10. Val av ledamöter till styrelse och övriga funktioner:
  Styrelse
  Revisorer och revisor suppleant
  Valberedning
  Nöjeskommitté
 11. Aktuell information om detaljplansprocessen för Östra Ängsholmen
 12. Övriga frågor från medlemmar och styrelse
 13. Mötets avslutande
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close