Extra stämma i vägföreningen – ordförande sökes

Ordförande samt valberedare sökes till Ängsholmens Samfällighetsförening (vägföreningen).
Vid intresse kontakta Erik Lindskog 070-298 84 14.

Extra stämma 2021

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen), kallar till extra stämma söndagen den 1 augusti kl. 15.30.
Plats: Dansbanan, Ängsholmen.

Dagordning vid extra stämma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Kan mötet anses behörigt kallat?
 6. Val av styrelseledamöter
  • Ordförande vakant (nyval 2 år)
  • Valberedare vakant (nyval 1 år)
 7. Reviderad Budget 2021
 8. Info om asfaltering Mälby Mälbyvägen
 9. Övriga frågor
 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 11. Stämmans avslutning

En reaktion till “Extra stämma i vägföreningen – ordförande sökes

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close