Kallelse: Årsmöte i vägföreningen

Vi betalar alla till Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen). Nu har du chansen att få veta mer om vad de gör, vad pengarna går till och vad som händer framåt.

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen), kallar till årsstämma söndagen den 21 juni kl. 15.00. Plats: Dansbanan, Ängsholmen.

Dokument inför stämman

Kallelse samt dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk redovisning 2015 – 2019 samt budget 2020

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close