Extrem brandrisk – detta gäller på Ängsholmen

Visst är det sjukt varm – och visst är det härligt? Men…

Det är extremt hög risk för bränder i skog och mark – och det brinner kraftigt på många håll i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar ut Mälardalen som speciellt utsatt vad gäller risk för nya skogsbränder.

Sedan 18 juli råder totalt eldningsförbud i Eskilstuna kommun.

• Förbudet innebär att du inte får göra upp eld eller grilla på fasta iordningställda grillplatser, använda engångsgrillar, fritidskök eller liknande.

• Det är tillåtet att grilla på egen tomtmark men då endast i en grill som står på rejäla ben och kommer upp en bra bit ovanför marken.

• På flera håll, till exempel Gotland samt i Kalmar län, är det just nu förbjudet även att grilla på den egna tomten. Så är alltså inte fallet här, än så länge. Men var försiktig.

Brandrisk med parkerade bilar?

Kommunen har i dagarna satt upp skyltar om eldningsförbudet vid badet. Ser du någon som bryter mot det, påminn gärna hen om att det är förbjudet att grilla där.

Ett problem, som vissa boende nära badet har noterat, är att besökare parkerar sina bilar vägkanten. Det kan bli farligt om gräset är högt.

Såhär svarar räddningstjänsten i Eskilstuna, på en fråga från en av våra medlemmar, om riskerna med att parkera bilar i högt gräs.

Räddningstjänsten avråder starkt från detta, då det är ytterst olämpligt, men kan inte förbjuda att parkera varma bilar i högt gräs vid de torra markförhållanden som råder. Avrådan är utifrån att denna typ av parkering innebär en ökad risk för markbrand som med största sannolikhet även kommer ge svåra brandskador på fordonet i fråga.

Att informera om denna risk genom anslag är en möjlighet. En annan möjlighet som också minskar risken är att klippa ner det höga gräset så att torrt gräs i mindre omfattning kommer i kontakt med heta ytor på parkerade bilar.

Styrelsen väljer i nuläget att inte sätta upp några skyltar, men du som boende kan givetvis göra det om du anser det befogat. Vi kan inte hindra folk från att parkera i området – det är också naturligt att folk söker sig till vår fina badplats för att svalka sig – men vi som boende kan minska brandrisken genom att hålla gräset kort.

5 viktiga punkter som DU  kan tänka på

  1. Ha alltid släckutrustning i närheten om du grillar på din tomt och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.
  2. Släng inte fimpar i naturen.
  3. Det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.
  4. Katalysatorn i din bil kan antända underlag, var du parkerar är således viktigt.
  5. Du gör dig skyldig till brott om du bryter mot eldningsförbudet.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Med det sagt – njut av värmen och glöm inte att dricka vatten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close