Nu får du inte grilla

UPPDATERING: 30 juli, kl 18:00 hävdes grillförbudet. Resten av eldningsförbudet gäller fortsatt.

Här kommer information från Eskilstuna kommun.

För allas skull – vänligen respektera att grillen får vänta ett tag 🔥.

Från och med torsdag 26 juli är det skärpt eldningsförbud i Eskilstuna kommun vilket även omfattar egen tomtmark.

• Skärpningen innebär att det även är förbjudet att grilla på egen tomtmark. Elgrillar omfattas inte av eldningsförbudet.

Bakgrund

Det är extremt hög risk för bränder i skog och mark och det brinner kraftigt på många håll i landet. Sedan måndag 2 juli är det eldningsförbud i Eskilstuna kommun. Detta utökades onsdag 18 juli då totalt eldningsförbud infördes. Nu skärps eldningsförbudet ytterligare.

Förbudet gäller för eldning i alla typer av anordningar som avger värme, lågor, glöd, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till underlaget. Även fasta och iordningställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet.

Tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close