Vad pysslar styrelsen med? Läs årsberättelsen här

 

Verksamhetsberättelse för Ängsholmens friluftsförening 2017/2018

Under året har våra populära aktiviteter som midsommarfirande, tiokamp och fisketävling anordnats. Festkommittén har gjort ett mycket bra jobb med dessa arrangemang.

Styrelsen har ordnat städdagar för badet och festplatsen, samt i- och uppläggning av bryggan vid badet.

Vi höll ett sommarmöte för medlemmarna i juni, och ett årsmöte i augusti. Dessa möten har tenderat att inte locka så många medlemmar. Styrelsen beslutade därför att inför nästa säsong undersöka möjligheten att enbart ha ett möte, något som visade sig kräva en stadgeändring. Vi tog därför fram en plan för hur en sådan kunde genomföras.

Verksamhetsåret 2017/2018 har i övrigt präglats av en rad nya initiativ från styrelsen:

• Inför säsongen lanserade vi möjligheten att betala medlemsavgiften via Swish. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna att betala.

• Vår vackra festplats har fått en gärdesgård, som färdigställdes i maj 2017. Det är en investering som uppskattas av många medlemmar, eftersom den lyfter intrycket av festplatsen.

• Under året har styrelsen börjat att diskutera behovet av en omfattande renovering av dansbanan, då delar av konstruktionen är murken. Eftersom det kan handla om en stor investering valde vi att inhämta medlemmarnas mening på kommande årsmöte.

• Hösten 2017 beslutade styrelsen att inleda en digitalisering av all kommunikation med medlemmarna. Syftet är främst att ge alla medlemmar snabbare, bättre och mer relevant information – men också att sänka kostnaderna för fysiska utskick. Målet är att helt kunna sluta skicka fysiska brev.

• I januari 2018 lanserade vi en helt ny hemsida för föreningen, genom att ta över domänen angsholmen.info från den medlem som i många år drivit en tidigare sajt. Den nya sajten har byggts av en medlem i styrelsen, vilket medfört att kostnaden för föreningen blev noll kronor.

• Under våren inledde vi arbetet med att samla in mejladresser till föreningens medlemmar. Detta för att bygga upp en mejllista för nyhetsbrev.

Styrelsen har haft en handfull sammanträden under året. Vår sekreterare sedan många år tillbaka, Marianne Björklund, valde i år att avböja omval. Vi tackar Marianne för hennes förtjänstfulla arbete under åren.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande: Malin Mejenqvist

Sekreterare: Marianne Björklund

Kassör: Tomas Carlsson

Ledamot: Erik Wisterberg

Ledamot: Magnus Johansson

Suppleant: Eva Höglund

Suppleant: Rolf Berg

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close