Hjälp – vilka hus är dina?

Vi – eller rättare sagt kommunen – vädjar om hjälp. De vet inte vilka byggnader som tillhör vilket tomt, och har bett föreningen om hjälp med att reda ut saken.

Varför? Detta är en viktig del av processen som ska leda fram till friköp, vatten och avlopp på Östra Ängsholmen.

Föreningen har därför beslutat att hjälpa till.

Såhär kommer det att gå till

• Vi sätter upp en en detaljerad karta på ett bord på scenen på dansbanan. ”Bakdörren”, på höger sida bredvid scenen, kommer att stå öppen.

• Alla medlemmar behöver under sommaren gå dit och sätta en ring runt ”sina” byggnader, samt skriva sitt tomtnummer i ringen. Vet du inte vilket tomtnummer du har? Spana in bilden längst ned i denna text.

• För att kickstarta denna process kommer representanter för föreningen att finnas på plats nu på söndag 14 juli för att hjälpa till, kl 12:00-14:00. Kom gärna förbi dansbanan då.

• Du behöver markera dina byggnader senast i mitten av augusti.

Enkelt va?

Bakgrund

Under våren har vårt område mätts, och en så kallad grundkarta har tagits fram.
Den innehåller varenda byggnad, ned till minsta utedass, här på Ängsholmen.

Grundkartan ska i sin tur ligga till grund för det fortsatta arbetet med den process som ska leda till möjligheten att köpa sin arrendetomt, samt ge oss möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Ett steg i arbetet är att dra upp riktiga tomtgränser, och då underlättar det om kommunen vet vilka byggnader som hör ihop.

Så säger kommunen

Planarkitekten Vanessa Scheffler uppger att grundkartan behövs som en förutsättning för att kunna påbörja detaljplaneläggningen.
”På grundkartan blir det tydligt att husen, friggebodar med mera ofta ligger nära intill varandra. Samtidigt saknas det en arrendekarta med inmätta arrendetomter som kan läsas ihop med grundkartan. Vi vet därför inte vilka fritidshus, friggebodar mm som tillhör vilken arrendetomt”, skriver hon och fortsätter:

”Det är anledningen till varför vi gärna vill be er om er hjälp under sommaren. Vi är tacksamma om ni kan markera fritidshuset och friggebodar m m som tillhör ert arrende med en cirkel runt byggnaderna och skriva arrendenumret i cirkeln”.

Frågor? Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Malin Mejenkvist: 0737529425

Erik Wisterberg: 0735931030

Här hittar du ditt tomtnummer

66442633_2428179264125036_99125117887447040_n

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close