Båtenkäten klar – så tyckte ni

Tack alla ni som svarade i föreningens enkät om behovet sjösättning och båtupptagning med föreningens hjälp.

Styrelsen tycker att detta är ett utmärkt sätt att bereda frågor inför beslut. Att allt fler har skickat in sina mejladresser möjliggör en tätare – och snabbare – dialog.

I båtenkäten valde 41 medlemmar att svara. Resultatet är således inte representativt för hela Östra Ängsholmen. Man kan dock anta det finns en överrepresentation av båtägare bland de svarande.

Ett par trender syns i resultatet:

• De flesta svarande (73 procent) tycker att det räcker med en helg för sjösättning och upptagning med föreningens hjälp

• Ett flertal svarande tycker att föreningen inte alls ska lägga tid, pengar och kraft på denna fråga, utan att varje båtägare får lösa saken enskilt. Detta framkom i fritextsvaren.

• Ett fåtal svarande tycker att föreningen ska förhandla fram en lösning som tillåter fri sjösättning och upptagning hela sommaren.

• Vi i styrelsen återkommer när vi är klara med frågan. Vi ser dock att undersökningen pekar mot en mindre omfattande, och mindre kostsam, lösning.

Här kommer resultatet av undersökningen i sin helhet.

Båt1Båt2Båt3Båt4

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close