Möten

Här publiceras kallelser till föreningens medlemsmöten. Protokoll hittar du här.

Extrastämma + årsmöte
Söndagen den 17:e juni 14:00

Plats: På Dansbanan.

Alla medlemmar i Ängsholmens friluftsförening kallas härmed till en extra föreningsstämma samt ordinarie årsmöte. Plats: På Dansbanan.

Om extrastämman:

• Tidigare har föreningen haft två medlemsmöten, ett sommarmöte och ett årsmöte. På årsmötet 2017 beslutades att ett möte, i början av säsongen, räcker.

• För att göra denna förändring krävs en stadgeändring, och därmed en extra föreningsstämma. Direkt därpå kör vi årsmötet.

Om årsmötet:

• Ny styrelse och nöjeskommitté ska väljas. Vill du vara med? Hör av dig till valberedningens ordförande Janne Karlsson: 070-312 77 58

• Styrelsen informerar om föreningens ekonomi, vad vi har arbetat med under året och vad vi har för planer för detta år. Det finns även möjlighet för dig som medlem att ta upp frågor som du vill att vi ska driva.

• Vi kommer att ge den information som vi har om den nya planprocessen som ska ge vatten, avlopp och möjlighet till friköp.

Denna kallelse kommer att skickas per mejl till de medlemmar som anmält sin mejladress, samt sättas upp på anslagstavlan vid dansbanan.

Vill du ta upp något på årsmötet? Mejla gärna: styrelsen@angsholmen.info

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close